Bezoek
www.hetschildvooruwkind.nl
voor meer informatie over
Praktijk Het Schild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remedial Teaching
Counselling & Coaching
Training & Advies

  • Training
  • Advies
  • Coaching

'Het Schild' neemt obstakels weg

"Lucas blijft met zijn schrijven zon stuk achter bij leeftijdsgenootjes, zou er iets aan de hand zijn?"

"Margo moet het 'een jaartje' over doen, als haar leesniveau niet gauw hoger wordt. Hoe kunnen wij haar nog op tijd helpen?"

"Ik wil gewoon een leuke ansicht kunnen versturen zónder al die fouten. Kunnen jullie mij helpen?"

Foutloos lezen en schrijven een droom?
Als het niet vanzelf gaat...

Een kind staat vaak onder even grote stress als een volwassene. Het moet voortdurend zijn best doen en luisteren, voelt vaak ook nog de druk van volwassenen om zich heen.
Als lezen en schrijven dan niet vanzelf gaan, en je komt allerlei obstakels tegen, is dat vaak een bron van frustratie en verdriet voor uw kind, bovendien gaan veel kansen verloren en overgaan samen met klasgenootjes lijkt niet haalbaar.
Niet zelden wordt voorzichtig geopperd om het nog maar een jaartje over te doen.

Maar: dit is lang niet altijd nodig en kán voorkomen worden, als u uw kind tijdig een helpende hand aanreikt. Praktijk 'Het Schild' voorziet hierin en probeert die obstakels zoveel mogelijk voor uw kind weg te nemen.

Want... foutloos lezen en schrijven kan óók uw kind leren!

Als uw kind maar niet tot de gewenste resultaten komt, ligt dit niet altijd aan de inzet van uw kind. Wellicht heeft het een leerachterstand opgelopen en begrijpt uw kind de aangeboden leerstof niet goed. Dit wordt vaak van kwaad tot erger en snel ingrijpen is dan essentieel om te voorkomen dat uw kind steeds verder achterop raakt.

Men heeft geconcludeerd dat in de zestigerjaren de onderwijsmethode die toen langzamerhand werd ingevoerd en die vandaag de dag op de meeste lagere scholen wordt gegeven, voor veel kinderen niet geschikt is gebleken.

Vervolgens is daaruit voortgekomen, dat kinderen die op school de grootste moeite ondervinden om goed te leren lezen en schrijven, dit wél onder de knie krijgen als de stof op een geheel andere manier aangeboden wordt en dan wel geheel probleemloos kunnen leren.
Door thuis, dagelijks simpelweg 10 à 15 minuutjes te oefenen op een van de beter bekend staande methodes van Remedial Teaching de 'Methode De Haan' worden al veel problemen vaak binnen aanzienlijke tijd verholpen.

Klik hier (Word-document) voor om meer te lezen over het rapport 'Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Prestaties van leerlingen gaan met sprongen vooruit'.